​CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

​TẠI iBAR

Trải Nghiệm Hạnh Nhân Rang

Thời gian: Chiều 14h30 - 16h30 tại sảnh Diamon iBar - Training Center

21.1.2021 | 093 574 0901 |

Đi Về Nhà - TẾT 2021

Chiều 14h30 - 16h30

Tại sảnh Platinum iBar - Training Center

​Được trình bay bởi các Barista hàng đầu tại Nha Trang

28.1.2021 | 093 574 0901 |