​CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

Trải Nghiệm Hạnh Nhân Rang

Thời gian: Chiều 14h30 - 16h30 tại sảnh Diamon iBar - Training Center

21.1.2021 | 093 574 0901 |

Đi Về Nhà - TẾT 2021

Chiều 14h30 - 16h30

Tại sảnh Platinum iBar - Training Center

28.1.2021 | 093 574 0901 |

LIÊN HỆ iBAR
  • Grey Facebook Icon

299 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa |  ibarsnt@gmail.com  |  Tel. 093-574-09-01

© 2023 by iBar. Proudly created by K2