top of page
This service is not available, please contact for more information.

Coffee Shop Manager & Barista Skill

Khóa học kỹ năng quản lý chất lượng & pha chế quán cà phê hiện đại

  • 11.900.000 Đồng Việt Nam
  • Lê Hồng Phong

Service Description

Kỹ năng quản lý chất lượng & pha chế quán café hiện đại 1. Nhập Môn Café Thế Giới của Hiệp Hội Café Đặc Sản Thế Giới 2. Coffee Orientation – Định Hướng Nghề cà phê hiện đại 3. Sensory & Cupping Skills – Kỹ năng Thử Nếm – Đánh Giá Café 4. Basic Green Bean – Hiểu cà phê nhân xanh Robusta & Arabica 5. Basic Roasting – Hiểu các quá trình rang cà phê đặc sản 6. Brewing Basic – Hiểu & thực hành Chiết Xuất Căn Bản 7. Barista Basic – Barista Căn Bản ( pha chế Latte, Espresso, phin Việt, V60... ) 8. Kĩ năng Rang Cà Phê cơ bản 9. Kĩ năng Quản lý và vận hành cửa hàng Cà Phê vừa và nhỏ. 10. Tổng quan về thị trường FnB tại Việt Nam.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Barista Mart's - Nguyên Liệu Dụng Cụ Pha Chế Tiện Lợi, Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam


bottom of page