top of page
Không thể đăng ký khóa học này nữa.

COFFEE SHOP MANAGER & BARISTA SKILL

Khóa học kỹ năng quản lý chất lượng & pha chế quán cà phê hiện đại

  • Đã kết thúc
  • 9.000.000 Đồng Việt Nam
  • Location 1

Chi tiết liên hệ

  • iBar Nha Trang, Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam

    0797337686

    ibarsnt@gmail.com

icon2.png
bottom of page