training-ibar.jpg

ĐĂNG KÍ LỚP HỌC PHA CHẾ

dao-tao-pha-che-ibar4.jpg

Khoá Menu

Tổng Hợp

Thời lượng: 12 buổi – 3h/ buổi

Khoá Menu

Tổng Hợp

Cấp Tốc

Thời lượng: 3 buổi – 6h/ buổi

coffee-latte-art.jpg

Khoá Barista

​Cơ Bản

Thời lượng: 12 buổi – 3h/ buổi

nuoc-pha-che.jpg

Khoá Menu Trà Sữa ​-

Trà Trái Cây

Thời lượng: 5 buổi – 3h/ buổi

Thời lượng: 5 buổi – 3h/ buổi

Khoá Latte Art

tra-dao-banh-cookies.jpg
barista-ca-phe-trung.jpg

iBar - 299 Lê Hồng Phong - Nha Trang

​ĐĂNG KÍ NGAY